Menu Sluiten

Notulen juni 2021

Overleg op 14 juni 2021

Aanwezig: Iko Mulder, Jan Verbree, Harry Poelstra, Leonie van Roekel, Rob Schaank.

Afwezig: Harrie van der Es (m.k.), Koos Horlings (m.k.), Jaïr Tanasale.

1. Opening

            Door de Coronatijd hebben we elkaar lang niet gezien. De uitnodiging voor dit overleg, wat nogal kort door de bocht was verdient niet de schoonheidsprijs. Maar toch hadden we behoefte aan een overleg om de status van de ‘Schouw’ te kunnen bespreken.

2. Schouw

            De status van de items die vanuit de voorschouw aan Leoniezijn aangeboden worden doorgesproken.

GROEN

–           De eiken aan de Padkamp worden allemaal verwijderd en er komen nieuwe bomen voor terug

–           Verzorging groen wordt wel uitgevoerd. De planning van het bedrijf dat dat uitvoert dit dit zo goed mogelijk, doch in het voorjaar moet alles tegelijk en dat kan natuurlijk niet.

–           Boom aan de Padkamp (brief van dhr. Willink) wordt opgepakt door Roelof Ubels

STRAATMEUBILAIR – STRAATWERK – BEBORDINGEN

–           Slechte trottoirs > mensen dien zelf contact op te nemen met de gemeente ingeval van los liggende tegels of grote oneffenheden

–           Rijroute Padkamp tijdens de wegreconstructe > is opgelost, mag op vrijdag van twee kanten worden ingereden Wilhelminastraat zou dan ook van beide zijden ingereden mogen worden (actie Leonie)

–           Kapot gereden trottoirs t.o. gemeentehuis > nog niet opgelost

–           Kleur glasbakken > wordt nog naar gekeken

–           Glasbak bij de Lidl > plan om alleen een milieuplek te creëren bij de Hema. Voorstel: bij de Hema/nieuwe ingang Jumbo ls goed, maar bij de Lidl moet ook een glasbak komen. Bij de oude Jumbo ingang kan deze vervallen.

–           Afvalbakken op de Marktdagen moeten na de markt direct worden geleegd > toegezegd

SPEELVOORZIENINGEN

–           Boskamp: Deel speelpein gevaarlijk, kinderen gaan door de bosjes de weg op > wordt naar een oplossing gekeken

ALGEMEEN

–           Vrachtauto Scapino blokkeert deel van de weg > helaas weinig aan te doen

–           Busbaan Leeksterweg wordt veel te hard gereden > In Roden wordt bijna nergens de 30km zone gerespecteerd

–           Op de busbaan hebben fietsers het moeilijk > eerst even wennen aan de nieuwe situatie, voorlopig even aanzien

–           Gevaarlijke fietsoversteek bij Vasalis op/afrit parkeerplaatsen bij de Aldi > Komt verkeersdrempel

–           Karton van winkeliers > Voorstel dit terug te brengen naar de locaties achter Henk ter Hoor voor de huidige locaties aan de Heereborgh en Wibra. De locatie achter Merry Gold opschuiven in de hoek van de parkeerplaats aldaar (Opnemen met de Zakenkring)

–           Zebra bij gemeentehuis > gehonoreerd

–           Bij ’t Pakhuis aan de Raadhuisstraat veel kauwgom/peuken en slecht groen onderhoud > Is voor Woonborg

–           Parkeren vrachtauto’s t.o. gemeentehuis op trottoir> Voorstel: maak van enkele parkeerplaatsen een laad/los zone.

–           Looks urinoirs opruimen > geen actie nodig

Naast gemeentehuis verharden olifantenpaadje > Blijft bewust onverhard omdat van particulieren ook gevraagd wordt om zoveel mogelijk tuinverharding te verwijderen

–           Domino’s brommers/fietsen over de trottoirs > contact gehad, beloven verbetering

–           Bankje Heerestraat > komen op diverse plaatsen bankjes

–           Westerbaan Westerstede (brief dhr Holthuis en mail van dhr Wellink) Stank/lawaai overlast blokeren ingang parkeergarage. > Veel vrachtauto’s hebben koeling nodig en dus blijft de motor draaien, dus weinig aan te doen. Parkeren voor de ingang kan de VvE de chauffeur steeds zelf op aanspreken. Eventueel melden bij de politie voor handhaving-        Openbaar toilet > Komt vermoedelijk bij de Bibliotheek (Actie van de Bibliotheek) Is daarna wel goede bebording nodig (actie gemeente?)

–           Wanboel reclameborden etc. > komt een strook waar men binnen moet blijven

–           Bernardpassage water en zand in de parkeergarage > VvE opnemen met Woonborg

–           Bernhardpassage ontbreken rioolaansluiting tijdelijke Jumbo > VvE contact opnemen met Jan Posthumes

3.         OVERLEG MET ZAKENKRING

–           WBRC plant een overleg in met de Zakenkring om even kennis te maken en te kijken waar we elkaar kunnen versterken etc. Leonie zal hierbij ook uitgenodigd worden

4.         SLUITING

–           VZ bedankt een ieder voor zijn inbreng en na de vakantieperiode zullen we een nieuw overleg inplannen en daarna een ALV.