Menu Sluiten

Aanmeldformulier

Het zou fantastisch zijn als iedereen in onze wijk lid wordt van onze wijkbelangenvereniging. De vereniging is gebaat bij veel leden om zo als serieuze gesprekspartner van de gemeente te kunnen functioneren. De contributie bedraagt € 5,- per adres per jaar. Contributie betalen kan alleen middels het afgeven van onderstaande machtiging tot automatisch incasso.

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan de wijkbelangenvereniging Roden Centrum om van zijn/haar bankrekeningnummer de contributie van € 5 af te schrijven in januari van elk jaar. Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, heeft u 57 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

AVG: Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt en alleen worden gebruikt voor communicatie tussen u en de wijkbelangenvereniging als ook met de bank voor het innen van de contributie.

Inleveren kan ook op de volgende adressen:

Wilhelminastraat 89301 AK Heerestraat 103 9301 AE
Heerestraat 215-A 9301 AE  Raadhuisstraat 64 9301 AB
Brink 1-A  9301 JK Wilhelminastraat 4 9301 AE