Menu Sluiten

Auteur: Rob Schaank

Algemene Ledenvergadering 2023

Verslag van de op 22 februari 2023 gehouden algemene ledenvergadering. Aanwezig: Harry Poelstra (algemeen bestuurslid), Iko Mulder (algemeen bestuurslid), Jan Verbree (algemeen bestuurslid), Koos Horlings…

Notulen juni 2021

Overleg op 14 juni 2021 Aanwezig: Iko Mulder, Jan Verbree, Harry Poelstra, Leonie van Roekel, Rob Schaank. Afwezig: Harrie van der Es (m.k.), Koos Horlings…

Notulen Alg. Ledenverg. 2020

Verslag Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2020 Aanwezig: Bestuursleden: Gerard Waninge, Joop Diepstra, Koos Horlings, Penningmeester: Harrie van der Es, Secretaris: Hennie de Heij, Voorzitter…