Menu Sluiten

Wijkbelangen

Wijkbelangenverenigingen

Om de betrokkenheid van bewoners in Roden bij hun omgeving te vergroten zijn er wijkbelangenverenigingen opgericht.
In de omliggende dorpen bestaan deze (dorps)belangenverenigingen al vele jaren. In Roden is dat ook sinds een aantal jaren het geval, waarvoor Roden in 8 wijken is verdeeld.
Alle wijken hebben een wijkbelangenvereniging die opkomt voor de belangen van de bewoners in de wijk.
Alle verenigingen hebben een website, die van ons is www.rodencentrum.nl

Gesprekspartner van de gemeente

De wijkbelangenverenigingen worden voor de gemeente een steeds belangrijker gesprekspartner.
Dat is vastgelegd in een convenant (overeenkomst) met gemeente. Daarin staan de afspraken over wat wij voor de gemeenschap kunnen betekenen.

Wijkschouw

De wijkbelangenvereniging gaat samen met medewerkers van gemeente, politie,
woningbouwstichting en welzijnswerk door de wijk voor het houden van een wijkschouw. Bij de
schouw gaat het om zaken als speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, groenvoorzieningen,
verlichting, overlast, maar ook gebreken als losliggende tegels. Tijdens deze schouw, eenmaal
per jaar, komen al deze onderwerpen aan de orde.

Uw inbreng

Via ons kunt u bepaalde zaken aankaarten, die spelen in het centrum en waarin wij als
wijkbelangenvereniging een rol kunnen vervullen. U hoeft daarvoor niet direct lid te worden van het bestuur en ook niet allerlei taken uitvoeren maar dat mag wel natuurlijk. Wij denken meer aan uw inbreng bij bepaalde zaken die zich voordoen en die wij als belangenvereniging bij de gemeente bespreekbaar kunnen maken. Eén keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.

Meldpunt Leefbaarheid

We hebben een tipje van de sluier opgelicht over wat wij voor u kunnen doen. Wij willen
er nog even op wijzen, dat als u acute problemen constateert in het centrum, dat u dan direct en rechtstreeks contact op kunt nemen met de gemeente, telefoonnummer 050 50 27333 of www.noordenveld.nl

Het gaat dan om zaken die onmiddellijk opgelost moeten worden, zoals een gat in het wegdek, omgevallen bomen, problemen met minicontainers, etc.

Denk mee en wordt lid voor € 5,- per jaar.

U kunt zich aanmelden middels het Aanmeldformulier op deze website.