• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Jaarvergadering

Wijkbelangenvereniging Roden Centrum.

 

Datum: donderdag 23 maart.

Aanvang       19.30 uu

Locatie: Het Wapen van Drenthe.

 

 

AGENDA.

 

1. Welkom en opening door de voorzitter.

2. Verslag Jaarvergadering 3 november 2015. Zie www.rodencentrum.nl.

3. Jaarverslag 2016. Zie www.rodencentrum.nl.

4. Financieel verslag 2016 ter inzage in de zaal.

5. Pauze.

6. Presentatie door wijkagent Robert Bouma over:

 • Veilig wonen
 • Preventie woning inbraak
 • Hoe verdachte situaties herkennen
 • Whatsapp en Burgernet

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Wij zien u graag op 23 maart a.s. Natuurlijk zijn ook niet-leden van harte welkom.

 


 

Jaarverslag  wijkbelangenvereniging  Roden-Centrum  2015/16.

 

De afgelopen jaren is er in Roden veel gebeurd.

 

 • Koerskamp.

Inmiddels zijn de nieuwe woningen van Woonborg aan de Koerskamp klaar en bewoond. De woningen zijn zoveel mogelijk energieneutraal en zijn bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen.

 

 • Boskamp.

De bibliotheek en mavo aan de Boskamp zijn inmiddels van de kaart verdwenen. Een invulling van het vrijgekomen terrein is in de maak.

De bibliotheek is verhuisd naar hoek Touwslager/Leeksterweg in een pand van Woonborg. Tevens is in het gebouw “de Cirkel” voor tweede-kans-kleding gehuisvest.

In overleg met de wijkbelangenvereniging Middenveld en omwonenden zijn speeltoestellen voor de kinderen geplaats en feestelijk in gebruik genomen.

 

 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

De plannen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn rond en is men begonnen met de werkzaamheden, eerst is men bezig met de aanleg van een rotonde Kastelenlaan/Roderweg.

Ook komt er nog een aanpassing op het Julianaplein en bij het busstation.

 

 • Zebrapaden.

Inmiddels heeft men ook kunnen zien dat er in het dorp op verschillende plaatsen zebrapaden zijn aangelegd. Hier heeft het bestuur van de wijkvereniging zich voor ingezet.

In verband met de veranderingen van het busstation wordt aan de Touwslager nog even gewacht met het aanleggen van zebrapaden.

 

 • Albertsbaan.

Bij de plannen van de Albertsbaan is de wijkbelangen00vereniging nauw betrokken geweest en naar het er nu naar uit ziet gaat dit begin maart 2017 van start. Inmiddels is er een tijdelijke parkeerplaats hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat aangelegd.

 

 • Scheepstrakabinet.

Bij het Scheepstrakabinet wordt Treftuin Roden aangelegd met steun van het Oranjefonds. Ook hier wordt de wijkbelangenvereniging betrokken en zit een afgevaardigde in de werkgroep.

De tuin waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zelf tuinwerkzaamheden kan doen,  een versnapering nemen of gewoon voor een praatje.

Achter de Treftuin komt een Gastenhuis voor mensen met dementie.

Ook zij kunnen gebruik maken van de tuin evenals de kinderen van de basisschool “de Rank”. Zij krijgen een eigen moestuintje. Elkaar ontmoeten, van elkaar leren en gezelligheid staat voorop.

 

 • Schouw.

Naar aanleiding van de laatste schouw en de aangegeven zaken van de bewoners hebben wij samen met de gemeente veel zaken op kunnen lossen.

Ook de overlast in het centrum heeft onze aandacht en er is overleg met de politie.

Het wildparkeren in de Heerestraat blijft een ergernis, vooral op de vrijdag als er markt is en men de verkeerde kant van de straat inrijdt om bijvoorbeeld te pinnen bij de bank.. De politie heeft toegezegd hier te gaan handhaven.

 

 • Wijkbelangenvereniging.

Wij, als wijkbelangenvereniging, vergaderen één keer in de twee maanden. Waar nodig is, gaan wij proberen een oplossing te zoeken. Helaas hebben wij niet voor alles een oplossing.

 

 

 

 

Bestuur Wijkbelangenvereniging Roden-Centrum.

 

Februari 2017.


 

Verslag Algemene Ledenvergadering

Wijkbelangenvereniging Roden-Centrum van

3 november 2015.

 

De voorzitter Harry Reiken opent  de vergadering en heet de meer dan 40 leden  hartelijk  welkom. 

Blij verrast met deze grote opkomst. De voorzitter stelt de bestuursleden aan de aanwezigen voor en verwelkomt tevens Judith Boeijink die namens de Gemeente de leden verder uitleg gaat geven over de ontwikkelingen in het centrum van Roden.

 

Jaarverslag 2014 en verslag Ledenvergadering 2014 worden door de voorzitter met de leden doorgenomen en akkoord bevonden.

Het financieel verslag 2014 wordt door Ingrid (penningmeester) toegelicht en de vragen erover door haar beantwoord. De kascommissie, bestaande uit de heer Huisman en de fam. van Zonneveld, heeft haar goedkeuring gegeven. Er werd gevraagd om over 2016 een soort begroting te maken over de te verwachten kosten. Ingrid overhandigde als dank voor de medewerking de heer Huisman een fles wijn die tevens bij de fam. van Zonneveld zal worden afgeleverd voor geleverde diensten. De contributie voor 2015 wordt in november  van de rekening van de leden gehaald.

 

Wat doet de wijkbelangenvereniging voor de burgers in het centrum:

 • Er is overleg met woningbouw, politie(burgernet) , middenstand en gehandicaptenplatform.
 • De Wijkschouw werd met de bewoners doorgenomen.

 

Projecten zijn onder anderen:

 • Wildparkeren Heerestraat.

Hierover ontstond direct een discussie: de bewoners zagen een goede oplossing door voor parkeren in het  centrum een blauwe zone te maken maximaal 2 uur parkeren. Enorm veel ergernis, de bewoners van het centrum zagen dat personeel van de winkels ook de auto in het centrum parkeren, de nodige stampij over het aantal parkeerplaatsen zou worden opgelost als het personeel de auto buiten het centrum zou parkeren scheelt zo 60 plaatsen.

 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Hierbij waren ook afgevaardigden van de wijkvereniging bij betrokken om hun inbreng te doen en wij denken met succes. De bus gaat niet door het Centrum van Roden. De optie die het gaat worden is optie 7.

 • Hondenpoepbeleid.

Dit opnieuw aankaarten bij de gemeente en in het platform weer op de agenda zetten.

 • Project Albertsbaan.

Bij alle voorbereidingen wordt ook de wijkvereniging betrokken.

 

 

Bij de rondvraag waren de volgende zaken aan de orde:

 • Voor de garage-ingang van het appartementencomplex  tegenover het         gemeentehuis parkeren steeds mensen hun auto zodat het voor de bewoners erg moeilijk is de parkeergarage in en uit te rijden. Misschien kan er op die plaats een afscheiding komen in de vorm van een paaltje. Dit voorstel wordt meegenomen door het bestuur.
 • De klacht door het hele centrum is dat er veel stoeptegels niet goed liggen en de afritten voor rolstoelgebruikers te schuin aflopen.

Hier zal naar worden gekeken.

 • De fietsenrekken aan de Padkamp zijn op verzoek van het  gehandicaptenplatform weg gehaald omdat de doorgang voor rolstoelen erg moeilijk was.
 • Een klacht over de hangjongeren bij de ING bank vooral in het weekend tot diep in de nacht. Zij veroorzaken veel overlast en laten veel troep achter zoals bierflesjes. Tevens zien bewoners veel 14 en 15 jarigen daar met bierflesjes en papieren.
 • Ook de snelheid die wordt gereden vanaf ING bank richting Nieuw Roden is soms schrikbarend hoog. We denken dat we dit op moeten nemen met de politie.
 • De volgende vraag was van een bewoner van Vasalis. Bewoners hebben erg veel last van de grote boom die voor hun ramen staat en erg veel licht weg neemt. Deze zou gesnoeid moeten worden.

We nemen dit op met de gemeente.

 • Volgens een bewoner in het centrum zijn hun containers niet omgewisseld voor nieuwe. Is het misschien de bedoeling dat er ondergrondse containers komen? Daar kon de voorzitter geen antwoord op geven. Wordt uitgezocht.

 

 

Project Albertsbaan en Centrum.

Judith Boeijink van de gemeente legt de bewoners uit hoeverre de plannen voor de Albertsbaan zijn gevorderd en wat er verder met het centrum gaat gebeuren. Ze gaf de bewoners een duidelijke uitleg en de bewoners konden tijdens de uitleg vragen stellen. Het eerste project is aanpakken van de Albertsbaan en dan de rest in het verhaal meenemen. Bij de projecten moeten zowel ondernemers als inwoners worden betrokken om tot een mooi resultaat te komen.

 

 

In eerste fase leverde de parkeerplaatsen binnen de projectgroep veel discussie op. Uiteindelijk is men tot een besluit gekomen.

De tweede fase gaat over het middenterrein en de centrumvisie, de nieuwe winkelstraat.

Er is meningsverschil over wat er wel en niet op het middenterrein moet komen. Wordt nog nader onderzocht.

In 2014 was Rob van der Werf van de gemeente op de ledenvergadering met uitleg van de plannen, maar dat de benodigde geldmiddelen nog ontbraken. Inmiddels is het geld om de Albertsbaan op te knappen er wel. De Raad wil nu door, dus is het zaak nu snel de puntjes op de i te zetten.

Naar aanleiding van de goede uitleg van Judith kwam er een voorstel over het middenterrein. Misschien is er ruimte om op het middenterrein iets te doen voor hangjongeren. Een centrum-bewoner vraagt om zo snel mogelijk te beginnen.

 

 

Sluiting

 • De voorzitter overhandigde Judith een bos bloemen voor haar inzet en uitleg
 • Bernard Klaver nam afscheid als bestuurslid en kreeg een fles wijn.
 • De voorzitter bedankte iedereen voor zijn komst, sloot de vergadering en wenste iedereen wel thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hennie de Heij (secretaris)

November 2015.


 

Jaarverslag  wijkbelangenvereniging  Roden-Centrum  2015/16.

 

De afgelopen jaren is er in Roden veel gebeurt.

 • Koerskamp.

Inmiddels zijn de nieuwe woningen van Woonborg aan de Koerskamp klaar en bewoond. De woningen zijn zoveel mogelijk energieneutraal en zijn bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen.

 

 • Boskamp.

De bibliotheek en mavo aan de Boskamp zijn inmiddels van de kaart verdwenen. Een invulling van het vrijgekomen terrein is in de maak.

De bibliotheek is verhuisd naar hoek Touwslager/Leeksterweg in een pand van Woonborg. Tevens is in het gebouw “de Cirkel” voor tweede-kans-kleding gehuisvest.

In overleg met de wijkbelangenvereniging Middenveld en omwonenden zijn speeltoestellen voor de kinderen geplaats en feestelijk in gebruik genomen.

 

 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

De plannen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn rond en is men begonnen met de werkzaamheden, eerst is men bezig met de aanleg van een rotonde Kastelenlaan/Roderweg.

Ook komt er nog een aanpassing op het Julianaplein en bij het busstation.

 

 • Zebrapaden.

Inmiddels heeft men ook kunnen zien dat er in het dorp op verschillende plaatsen zebrapaden zijn aangelegd. Hier heeft het bestuur van de wijkvereniging zich voor ingezet.

In verband met de veranderingen van het busstation wordt aan de Touwslager nog even gewacht met het aanleggen van zebrapaden.

 

 • Albertsbaan.

Bij de plannen van de Albertsbaan is de wijkbelangen00vereniging nauw betrokken geweest en naar het er nu naar uit ziet gaat dit begin maart 2017 van start. Inmiddels is er een tijdelijke parkeerplaats hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat aangelegd.

 

 • Scheepstrakabinet.

Bij het Scheepstrakabinet wordt Treftuin Roden aangelegd met steun van het Oranjefonds. Ook hier wordt de wijkbelangenvereniging betrokken en zit een afgevaardigde in de werkgroep.

De tuin waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zelf tuinwerkzaamheden kan doen,  een versnapering nemen of gewoon voor een praatje.

Achter de Treftuin komt een Gastenhuis voor mensen met dementie.

Ook zij kunnen gebruik maken van de tuin evenals de kinderen van de basisschool “de Rank”. Zij krijgen een eigen moestuintje. Elkaar ontmoeten, van elkaar leren en gezelligheid staat voorop.

 

 • Schouw.

Naar aanleiding van de laatste schouw en de aangegeven zaken van de bewoners hebben wij samen met de gemeente veel zaken op kunnen lossen.

Ook de overlast in het centrum heeft onze aandacht en er is overleg met de politie.

Het wildparkeren in de Heerestraat blijft een ergernis, vooral op de vrijdag als er markt is en men de verkeerde kant van de straat inrijdt om bijvoorbeeld te pinnen bij de bank.. De politie heeft toegezegd hier te gaan handhaven.

 

 • Wijkbelangenvereniging.

Wij, als wijkbelangenvereniging, vergaderen één keer in de twee maanden. Waar nodig is, gaan wij proberen een oplossing te zoeken. Helaas hebben wij niet voor alles een oplossing.

 

 

 

 

Bestuur Wijkbelangenvereniging Roden-Centrum.

 

Februari 2017.

 


 

 

Jaarverslag  wijkbelangenvereniging  Roden-Centrum  2015/16.

 

De afgelopen jaren is er in Roden veel gebeurd.

 

 • Koerskamp.

Inmiddels zijn de woningen aan de Koerskamp klaar en bewoond, ook zijn deze woningen voorzien van zonnepanelen.

 

 • Boskamp.

De bibliotheek en mavo “de Boskamp” zijn inmiddels van de kaart verdwenen. Een invulling aan het vrijgekomen terrein is in de maak.

De bibliotheek is verhuisd naar hoek Touwslager/Leeksterweg in een pand van Woonborg. Tevens is in het gebouw “de Cirkel” voor tweede-kans-kleding gehuisvest.

Aan de Boskamp zijn inmiddels speeltoestellen voor de kinderen geplaats en feestelijk in gebruik genomen.

 

 • Het Hoogwaardig openbaar vervoer.

Daar zijn inmiddels de plannen van rond en is men begonnen met de werkzaamheden. Eerst is men bezig met de aanleg van een rotonde Kastelenlaan/Roderweg.

Ook komt er nog een aanpassing op het Julianaplein en bij het busstation.

 

 • Zebrapaden.

Inmiddels heeft men ook kunnen zien dat er in het dorp op verschillende plaatsen zebrapaden zijn aangelegd. Hier heeft het bestuur van de wijkvereniging zich voor ingezet.

In verband met de veranderingen van het busstation wordt aan de Touwslager nog even gewacht met het aanleggen van zebrapaden.

 

 • Albertsbaan.

Bij de plannen van de Albertsbaan zijn wij als wijkbelangen-vereniging nauw betrokken geweest en naar het er nu naar uit ziet gaat dit begin maart 2017 van start. Inmiddels is er een tijdelijke parkeerplaats hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat aangelegd.

 

 • Scheepstrakabinet.

Bij het Scheepstrakabinet wordt een Treftuin aangelegd met steun van het Oranjefonds. Ook hier wordt de wijkbelangenvereniging betrokken en zit een afgevaardigde in de werkgroep.

De tuin waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zelf tuinwerkzaamheden kan doen,  een versnapering nemen of gewoon voor een praatje.

Achter de Treftuin komt een Gastenhuis voor dementerenden. Ook zij kunnen gebruik maken van de tuin evenals de kinderen van de school aan de Floralaan….Gezelligheid staat voorop.

 

 • Schouw.

Naar aanleiding van de laatste schouw en de aangegeven zaken van de bewoners hebben wij samen met de gemeente veel zaken op kunnen lossen.

Ook de overlast in het centrum heeft onze aandacht en er is overleg met de politie.

Het wildparkeren in de Herestraat blijft een ergernis, vooral op de vrijdag als er markt is en men de verkeerde kant van de straat inrijdt. De politie gaat hier aan handhaving doen

 

 

Wij, als wijkbelangenvereniging, vergaderen één keer in de twee maanden. Waar nodig is, gaan wij proberen een oplossing te zoeken

Helaas hebben wij niet voor alles een oplossing.

 

 


 

 

Hier weer een berichtje van Wijkvereniging Centrum.

Er speelt natuurlijk best veel in het centrum van Roden, denk aan:

 • het opknappen van de Albertsbaan.
 • een particulier initiatief om een appartementencomplex voor dementerenden van alle leeftijden te bouwen aan de Schoolstraat.
 • het aanleggen van een Treftuin, gesteund door het Oranje Fonds. Deze komt naast het appartementencomplex en achter het Scheepstra Kabinet. Op de open dagen hebben we daar al tekeningen kunnen bekijken. Het initiatief komt van Promens Care en WiN.
 • verder zijn er mensen bezig om het centrum van Roden mooier te maken en natuurlijk hopen we met elkaar dat Roden een mooi centrum krijgt met in het hart een mooie nieuwe Albertsbaan, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en het de moeite waard is om daar even te ontspannen op de eventuele terrasjes.

De Wijkvereniging volgt de zaken en waar nodig geven ze commentaar, zo is er elk jaar een schouw in de wijk waar wij samen met gemeente en politie kijken wat er niet goed is of waar iets aan gedaan moet worden.

Op de laatste ledenvergadering en via de mail kregen wij van de inwoners vragen over bepaalde zaken die in het centrum spelen, die nemen wij mee in de schouw en krijgt u allen binnenkort een antwoord op.

Mocht u nog ergens mee zitten of wilt u ons nog iets meedelen om mee te nemen in de schouw, aarzel niet om ons te mailen.
De schouw vindt plaats op donderdag 17 maart a.s. Tot die datum kunt u ons nog een vraag of een klacht aanleveren.

In een volgend artikel van Even Buurten komen wij hier op terug.


 

Distributed by SiteGround