• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Vereiste informatie.

Informatie lidmaatschap

Het zou fantastisch zijn als iedereen in onze wijk lid wordt van onze
wijkbelangenvereniging. De vereniging is gebaat bij veel leden om zo als serieuze
gesprekspartner van de gemeente te kunnen functioneren. De contributie bedraagt € 5,-
per adres per jaar. Contributie betalen kan alleen middels het afgeven van onderstaande
machtiging tot automatisch incasso.

Via dit formulier kunt u aangeven:

o Of u lid wilt worden van de vereniging.
o Of u interesse heeft in een bestuursfunctie.
o Of u deel wilt nemen in 1 van de werkgroepen.
o Wat uw 2 meest dringende verbeterpunten voor onze wijk zijn.


 

Ondergetekende heeft interesse in een bestuursfunctie.
Zoja welke functie ?
Ondergetekende heeft interesse in deelname in 1 van de werkgroepen:
Mijn twee meest gewenste verbeterpunten in de wijk zijn:

Aanmeldingsformulier

 

 

Naam. *
Adres. *
Postcode. *
Telefoon (vast/mobiel)
E-mail: *

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan de wijkbelangenvereniging
Roden Centrum om van zijn/haar bankrekeningnummer de contributie van € 5 af te schrijven
in januari van elk jaar.
Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, heeft u 57 dagen de tijd om uw
bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

IBAN-nummer *
ten name van *

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan de wijkbelangenvereniging
Roden Centrum om van zijn/haar bankrekeningnummer de contributie van € 5 af te schrijven
in januari van elk jaar.
Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving, heeft u 57 dagen de tijd om uw
bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

AVG:

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt en alleen worden gebruikt voor communicatie tussen u en de wijkbelangenvereniging als ook met de bank voor het innen van de contributie.

Inleveren kan ook op de volgende adressen:

Wilhelminastraat 8 9301 AK    
Heerestraat 215-A  9301 AE     
Schoolstraat 4   9301 KC      

 

Distributed by SiteGround