• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Wijkbelangenverenigingen

Om de betrokkenheid van bewoners in Roden bij hun omgeving te vergroten zijn er wijkbelangenverenigingen opgericht.
In dorpen bestaan deze (dorps)belangenverenigingen al vele jaren. In Roden is dat sinds kort het geval.
Roden is in zeven wijken verdeeld.
Bijna alle wijken hebben een wijkbelangenvereniging die opkomt voor de belangen van de bewoners in de wijk.
Alle verenigingen hebben een website. De website van de verenigingen is te vinden via de website:www.wijkbelangenroden.nl
Als u klikt op het centrum dan komt vanzelf de website in beeld. Onze site is te vinden via www.rodencentrum.nl

Gesprekspartner van de gemeente

De wijkbelangenverenigingen worden voor de gemeente een steeds belangrijker gesprekspartner.
Niet alleen als het gaat om het meedenken bij nieuw beleid, maar ook overleggen wij met de
gemeente over het vervangen van oud beleid voor nieuw.

Overeenkomst met gemeente vastgelegd in convenant

We hebben daarom de afspraken, over wat we voor de gemeenschap kunnen betekenen,
vastgelegd in een convenant dat we met de gemeente hebben gesloten.

Wijkschouw

De wijkbelangenvereniging gaat samen met medewerkers van gemeente, politie,
woningbouwstichting en welzijnswerk door de wijk voor het houden van een wijkschouw. Bij de
schouw gaat het om zaken als speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, groenvoorzieningen,
verlichting, overlast, maar ook gebreken als losliggende tegels. Tijdens deze schouw, tweemaal
per jaar, komen al deze onderwerpen aan de orde.

Uw inbreng

Via ons kunt u bepaalde zaken inbrengen, die zich voordoen in het centrum en waar wij als
wijkbelangenvereniging bij betrokken zouden moeten worden. U hoeft daarbij niet direct lid
te worden van het bestuur en allerlei taken uit te voeren. Wij denken meer aan uw inbreng
bij bepaalde zaken die zich voordoen en die wij als belangenvereniging bij de gemeente
bespreekbaar kunnen maken.

Meldpunt Leefbaarheid

We hebben zojuist een tipje van de sluier opgelicht over wat wij voor u kunnen doen. Wij willen
er nog even op wijzen, dat als u acute problemen constateert in het centrum, dat u dan contact op
kunt nemen met de gemeente, telefoonnummer 14050. Het gaat dan om zaken die direct opgelost
moeten worden, zoals een gat in het wegdek, omgevallen bomen, problemen met minicontainers,
etc.


 

Distributed by SiteGround